Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  1.2.4 - Riskanalys

Beskrivning
Universitets- och fakultetsövergripande riskanalys. För risk- och sårbarhetsanalyser inom informationssäkerhet se 2.5.2 Hantera informationssäkerhet.
  

Handlingar rörande riskanalys

Bevaras/Gallras Bevaras
Registrering/system W3D3
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013-- Linnéuniversitetet 2013

Process  1.2.4 - Riskanalys

Aktivitet
Genomföra riskanalys enligt förordning om intern styrning och kontroll
  Handlingstyper
Riskanalys
Rapport från riskanalys
Beslut om åtgärder med anledning av riskanalys
Beslut om genomförande av riskanalys
 

Process  1.2.4 - Riskanalys

Handlingstyp Beskrivning
Riskanalys ID dok: 1.2.4-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Rapport från riskanalys ID dok: 1.2.4-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om åtgärder med anledning av riskanalys ID dok: 1.2.4-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om genomförande av riskanalys ID dok: 1.2.4-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  1.2.4 - Riskanalys

Processgraf Uppföljning och utvärdering Internrevision Externrevision Kvalitetsutvärdering Riskanalys Årsredovisning och bokslut Handlingar rörande riskanalys Genomföra riskanalys enligt förordning om intern styrning och kontroll Riskanalys Rapport från riskanalys Beslut om åtgärder med
anledning av riskanalys Beslut om genomförande av riskanalys