Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  1.2.5 - Årsredovisning och bokslut

Beskrivning
Handlingar rörande årsredovisning och bokslut.
  

Handlingar rörande årsredovisning och bokslut

Bevaras/Gallras Bevaras
Registrering/system W3D3
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013-- Linnéuniversitetet 2013

Process  1.2.5 - Årsredovisning och bokslut

Aktivitet
Upprätta prognos, bokslut och årsredovisning
  Handlingstyper
Årsredovisning
Verksamhetsberättelse
Prognos
Kvartalsbokslut
Halvårsbokslut
Årsbokslut
Beslut om fastställande av verksamhetsberättelse, bokslut och årsredovisning
 

Process  1.2.5 - Årsredovisning och bokslut

Handlingstyp Beskrivning
Årsredovisning ID dok: 1.2.5-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Verksamhetsberättelse ID dok: 1.2.5-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Gäller upprättade verksamhetsberättelser inom Lnu.
 
Prognos ID dok: 1.2.5-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Prognoser till utbildningsdepartementet avseende utfall för anslag till grundutbildning.
 
Kvartalsbokslut ID dok: 1.2.5-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: EK
Anmärkning: Kvartals-, halvårs- och årsbokslut samlas och sorteras per år.
 
Halvårsbokslut ID dok: 1.2.5-115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: EK
Anmärkning: Kvartals-, halvårs- och årsbokslut samlas och sorteras per år.
 
Årsbokslut ID dok: 1.2.5-116
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: EK
Anmärkning: Kvartals-, halvårs- och årsbokslut samlas och sorteras per år.
 
Beslut om fastställande av verksamhetsberättelse, bokslut och årsredovisning ID dok: 1.2.5-117
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 

Process  1.2.5 - Årsredovisning och bokslut

Processgraf Uppföljning och utvärdering Internrevision Externrevision Kvalitetsutvärdering Riskanalys Årsredovisning och bokslut Handlingar rörande årsredovisning och bokslut Upprätta prognos, bokslut och årsredovisning Årsredovisning Verksamhetsberättelse Prognos Kvartalsbokslut Halvårsbokslut Årsbokslut Beslut om fastställande av verksamhetsberättelse, bokslut och årsredovisning