Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  5.1.1 - Hantera ansökan om forskningsmedel

Ärenden om planering och administration av forskning

Process  5.1.1 - Hantera ansökan om forskningsmedel

Aktivitet
Planera forskningsprojekt
   
 
Aktivitet
Skriva projektbeskrivning eller projektplan
  Handlingstyper
Projektbeskrivning eller projektplan
Datahanteringsplan
 
Aktivitet
Skriva metodbeskrivning
  Handlingstyper
Metodbeskrivning
 
Aktivitet
Välja metadata för klassificering av primärmaterial
  Handlingstyper
[Inaktuell] Forskningsmetadata
 
Aktivitet
Söka finansiering
   
 
Aktivitet
Ansöka om forskningsmedel
  Handlingstyper
Anslagsansökan
 
Aktivitet
Hantera beslut om beviljade medel
  Handlingstyper
Beslut om medel
Dekanintyg för externfinansierat projekt
 
Aktivitet
Skriva avtal angående finansiering
  Handlingstyper
Avtal angående finansiering
Finansieringsintyg
 
Aktivitet
Söka tillstånd
   
 
Aktivitet
Ansöka om tillstånd
   
 
Aktivitet
Ta emot beslut om tillstånd
   
 
Aktivitet
Hantera uppdragsforskning
   
 
Aktivitet
Hantera deltagande projekt
  Handlingstyper
Avtal/överenskommelse om deltagande i projekt
 

Process  5.1.1 - Hantera ansökan om forskningsmedel

Handlingstyp Beskrivning
Projektbeskrivning eller projektplan ID dok: 5.1.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Diarieförs när ansökan skickas, se Anslagsansökan nedan.
 
Metodbeskrivning ID dok: 5.1.1-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Kan även heta metodanvisning. Ingår oftast i projektbeskrivningen.
 
[Inaktuell] Forskningsmetadata Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Beskrivningar och dokumentation om det primärdata/källmaterial som forskningsprojektet bygger på. Ingår oftast i projektbeskrivningen.
Kan ingå i Datahanteringsplanen.
ID dok: 5.1.1-131
 
Anslagsansökan ID dok: 5.1.1-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Ansökan om medel till externa anslagsgivare.
 
Beslut om medel ID dok: 5.1.1-221
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Beslut om beviljade medel eller avslag.
 
Avtal angående finansiering ID dok: 5.1.1-231
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Kan även heta kontrakt, överenskommelse.
 
Dekanintyg för externfinansierat projekt ID dok: 5.1.1-222
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Datahanteringsplan ID dok: 5.1.1-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Diarieförs. I Datahanteringsplanen ingår bland annat beskrivning av den metadata som används för att beskriva forskningsdata.
 
Finansieringsintyg ID dok: 5.1.1-232
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Avtal/överenskommelse om deltagande i projekt ID dok: 5.1.1-511
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  5.1.1 - Hantera ansökan om forskningsmedel

Processgraf Planera och administrera forskning Hantera ansökan om forskningsmedel Hantera tillstånd Hantera forskningsuppdrag Hantera övrig forskningsadministration Ärenden om planering och administration av forskning Planera forskningsprojekt Skriva projektbeskrivning eller projektplan Projektbeskrivning eller projektplan Datahanteringsplan Skriva metodbeskrivning Metodbeskrivning Välja metadata för klassificering av primärmaterial [Inaktuell] Forskningsmetadata Söka finansiering Ansöka om forskningsmedel Anslagsansökan Hantera beslut om beviljade medel Beslut om medel Dekanintyg för externfinansierat projekt Skriva avtal angående finansiering Avtal angående finansiering Finansieringsintyg Söka tillstånd Ansöka om tillstånd Ta emot beslut om tillstånd Hantera uppdragsforskning Hantera deltagande projekt Avtal/överenskommelse om deltagande i projekt