Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.4 - Tillhandahålla service för doktorander

Beskrivning
I denna process klassificeras stöd och service till doktorander som inte är ett led i arbetsmiljöfrämjande åtgärder för anställda, och som inte är en del av utbildningen.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Doktorandserviceärenden

Process  4.4 - Tillhandahålla service för doktorander

Aktivitet
Hålla introduktion för doktorander
  Handlingstyper
Beslut om och dokumentation av introduktioner
 
Aktivitet
Skapa handböcker för forskarnivå
  Handlingstyper
Handböcker för forskarnivå
 
Aktivitet
Genomföra mentorsverksamhet på forskarnivå
  Handlingstyper
Beslut om och dokumentation av mentorsverksamhet på forskarnivå
 

Process  4.4 - Tillhandahålla service för doktorander

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om och dokumentation av introduktioner ID dok: 4.4-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper Digitalt
Registrering/system: W3D3 (för beslut rörande introduktion)
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Gäller introduktioner som inte ingår som del i poänggivande kurs inom utbildningen, t ex universitetsövergripande.
 
Handböcker för forskarnivå ID dok: 4.4-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper Digitalt
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om och dokumentation av mentorsverksamhet på forskarnivå ID dok: 4.4-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3 (för beslut rörande mentors-verksamhet)
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  4.4 - Tillhandahålla service för doktorander

Processgraf Bedriva utbildning på forskarnivå Hantera förutsättningar för utbildning på forskarnivå Hantera utbildning på forskarnivå Utbilda doktorand Tillhandahålla service för doktorander Doktorandserviceärenden Hålla introduktion för doktorander Beslut om och dokumentation av introduktioner Skapa handböcker för forskarnivå Handböcker för forskarnivå Genomföra mentorsverksamhet på forskarnivå Beslut om och dokumentation av mentorsverksamhet på forskarnivå