Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  4.3.3 - Examinera doktorand

Beskrivning
Processen beskriver doktorandrelaterade ärenden om betyg och examen. Förberedelser för kursexamination redovisas inom process 4.2.2 Bedriva kurs.
  

Betygs- och examensärenden doktorand

Förvaras i
FE1-8D - Doktorandhandlingar Fakulteten för samhällsvetenskap FSV
FE1-11a - Doktorandhandlingar Ekonomihögskolan FEH

Processgrupp  4.3.3 - Examinera doktorand

Processgrupp  4.3.3 - Examinera doktorand

Processgrupp  4.3.3 - Examinera doktorand

Processgrupp  4.3.3 - Examinera doktorand

Processgraf Utbilda doktorand Anta och registrera doktorand Hantera pågående doktorandstudier Examinera doktorand Genomföra licentiatseminarium Genomföra disputation Hantera examination av doktorand