Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  5.4 - Värdera och granska data

Beskrivning
Verksamhet rörande värdering och granskning av data
  

Värderings- och granskningsärenden forskning

Process  5.4 - Värdera och granska data

Handlingstyper
Korrespondens med publicist för ”peer review”  
Peer Review  

Process  5.4 - Värdera och granska data

Aktivitet
Hantera kontakter för granskning av forskningsresultat
  Handlingstyper
Korrespondens med publicist för ”peer review”
Peer Review
 

Process  5.4 - Värdera och granska data

Handlingstyp Beskrivning
Korrespondens med publicist för ”peer review” ID dok: 5.4-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Peer Review ID dok: 5.4-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Ansvar: Fakultet/Institution
 

Process  5.4 - Värdera och granska data

Processgraf Bedriva forskning Planera och administrera forskning Samla in data Analysera data Värdera och granska data Rapportera data Värderings- och granskningsärenden forskning Hantera kontakter för granskning av forskningsresultat Korrespondens med publicist för ”peer review” Peer Review