Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  5.3 - Analysera data

Beskrivning
Verksamhet rörande analyserande av primärmaterial.

Enligt RA-FS 2012:2 och Management and Preservation of Scientific Records and Data Section on University and Research Institution Archives – International Councils on Archives:
Följande handlingstyper gallras vid inaktualitet: Utkast, Koncept, Beräkningar, Sammanställningar, Excerpter, Datafiler som är osjälvständiga led i pågående bearbetning av data, Korrektur som ska granskas.
  

Ärenden rörande analysmaterial

Beskrivning handlingsslag
Följande handlingstyper gallras vid inaktualitet: Utkast, Koncept, Beräkningar, Sammanställningar, Excerpter, Datafiler som är osjälvständiga led i pågående bearbetning av data, Korrektur som ska granskas.

Process  5.3 - Analysera data

Aktivitet
Analysera och hantera primärmaterial
  Handlingstyper
Dokumentation av mät- och registreringsmetoder
Dokumentation av pågående försök eller experiment
Dokumentation av urvalskriterier och tolkning av data
 

Process  5.3 - Analysera data

Handlingstyp Beskrivning
Dokumentation av mät- och registreringsmetoder ID dok: 5.3-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Bevaras om det inte finns beskrivet i metodbeskrivning, annars gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Dokumentation av pågående försök eller experiment ID dok: 5.3-112
Bevaras/Gallras: Bevaras för rekonstruktion av försök eller experiment.
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Dokumentation av urvalskriterier och tolkning av data ID dok: 5.3-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Ansvar: Fakultet/Institution
 

Process  5.3 - Analysera data

Processgraf Bedriva forskning Planera och administrera forskning Samla in data Analysera data Värdera och granska data Rapportera data Ärenden rörande analysmaterial Analysera och hantera primärmaterial Dokumentation av mät-  och registreringsmetoder Dokumentation av pågående försök eller experiment Dokumentation av urvalskriterier och tolkning av data