Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  5.2 - Samla in data

Beskrivning
Verksamhet rörande insamlande av primärmaterial

Enligt RA-FS 1999:1 (ändrad genom 2002:1) :
Primärdata gallras 10 år efter projektets avslutning. Den projektansvarige kan föreslå att beslut fattas om förlängd gallringsfrist.

Undantag ska göras när primärdata bedöms ha ett:
Fortsatt inomvetenskapligt värde
Värde för annat forskningsområde
Vetenskapshistoriskt värde
Kulturhistoriskt värde
Personhistoriskt värde
Stort allmänt intresse

Enkäter: Sammanställningar och resultat av enkäter bevaras. Inskannade/inregistrerade svar bevaras. För information om hantering av underlag till inskannade enkäter kontakta Arkivarie eller Dataskyddsombud.

Enligt Management and Preservation of Scientific Records and Data Section on University and Research Institution Archives – International Councils on Archives:
Undantag ska göras för bio-bank-samlingar och dokumentation rörande “work in progress” inom humanioraområdet.
  

Ärenden rörande primärmaterial

Beskrivning handlingsslag
För samtliga handlingstyper i processen gäller enligt RA-FS 1999:1: Gallras 10 år efter projektets avslutning (resultatredovisning, publicering och ekonomisk slutredovisning). Den projektansvarige kan föreslå att beslut fattas om förlängd gallringsfrist.

Handlingar ska undantas gallring när de bedöms ha ett: Fortsatt inomvetenskapligt värde, Värde för annat forskningsområde, Vetenskapshistoriskt värde, Kulturhistoriskt värde, Personhistoriskt värde, Stort allmänt intresse.

Enkäter: Sammanställningar och resultat av enkäter bevaras. Inskannade/inregistrerade svar bevaras. För information om hantering av underlag till inskannade enkäter kontakta Arkivarie eller Dataskyddsombud.

Enligt Management and Preservation of Scientific Records and Data Section on University and Research Institution Archives – International Councils on Archives ska undantag även göras för bio-bank-samlingar och dokumentation rörande “work in progress” inom humanioraområdet.

Process  5.2 - Samla in data

Handlingstyp Beskrivning
Enkäter ID dok: 5.2-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Se processbeskrivning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1999:1 (ändrad genom 2002:1)
 
Ljud- , bild- och filmupptagningar ID dok: 5.2-112
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Se processbeskrivning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1999:1 (ändrad genom 2002:1)
 
Mät- och testresultat ID dok: 5.2-113
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Se processbeskrivning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1999:1 (ändrad genom 2002:1)
 
Statistik ID dok: 5.2-114
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Se processbeskrivning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1999:1 (ändrad genom 2002:1)
 
Kartmaterial ID dok: 5.2-115
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Se processbeskrivning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1999:1 (ändrad genom 2002:1)
 
Protokoll från undersökningar, försök eller motsvarande ID dok: 5.2-116
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Se processbeskrivning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1999:1 (ändrad genom 2002:1)
 
Journalutdrag ID dok: 5.2-117
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Se processbeskrivning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1999:1 (ändrad genom 2002:1)
 
Kodlistor ID dok: 5.2-118
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Se processbeskrivning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1999:1 (ändrad genom 2002:1)
 
Laboratoriedagböcker ID dok: 5.2-119
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Se processbeskrivning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1999:1 (ändrad genom 2002:1)1
 
Intervjuer ID dok: 5.2-1110
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Se processbeskrivning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1999:1 (ändrad genom 2002:1)
 
Utdrag och sammanställningar av primärmaterial och resultat ID dok: 5.2-1111
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Se processbeskrivning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1999:1 (ändrad genom 2002:1)
 
Simuleringar och datamodeller ID dok: 5.2-1112
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Se processbeskrivning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1999:1 (ändrad genom 2002:1)
 
Patientjournaler ID dok: 5.2-1113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Tillhör annat arkiv. Bevaras enligt andra bestämmelser.
 

Process  5.2 - Samla in data

Processgraf Bedriva forskning Planera och administrera forskning Samla in data Analysera data Värdera och granska data Rapportera data Ärenden rörande primärmaterial Hantera primärmaterial Enkäter Ljud- , bild- och filmupptagningar Mät- och testresultat Statistik Kartmaterial Protokoll från undersökningar, försök eller motsvarande Journalutdrag Kodlistor Laboratoriedagböcker Intervjuer Utdrag och sammanställningar av primärmaterial och resultat Simuleringar och datamodeller Patientjournaler