Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  6.2 - Medverka i extern kompetens- och utvecklingsverksamhet

Kompetens- och utvecklingsverksamhetsärenden externt

Process  6.2 - Medverka i extern kompetens- och utvecklingsverksamhet

Process  6.2 - Medverka i extern kompetens- och utvecklingsverksamhet

Handlingstyp Beskrivning
Avtal om uppdrag ID dok: 6.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Avtal om utbildning ID dok: 6.2-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Avtal om kompetensutveckling ID dok: 6.2-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Avtal om tjänst ID dok: 6.2-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Offertinbjudan ID dok: 6.2-115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Offert ID dok: 6.2-116
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Avtal om såld tjänst ID dok: 6.2-117
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 

Process  6.2 - Medverka i extern kompetens- och utvecklingsverksamhet

Processgraf Samverka, informera och nyttiggöra externt Hantera externa nomineringar och utmärkelser Medverka i extern kompetens- och utvecklingsverksamhet Medverka i extern mentorsverksamhet Medverka i samverkansformer Hantera alumnverksamhet Hantera extern kunskapsspridning Hantera uppdrag och innovationsstöd Kompetens- och utvecklingsverksamhetsärenden externt Avtal om uppdrag Avtal om utbildning Avtal om kompetensutveckling Avtal om tjänst Offertinbjudan Offert Avtal om såld tjänst