Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  6.1 - Hantera externa nomineringar och utmärkelser

Nominerings- och utmärkelseärenden externt

Process  6.1 - Hantera externa nomineringar och utmärkelser

Aktivitet
Hantera nominering
  Handlingstyper
Inbjudan till nominering
Utlysning av nominering
Förslag till nominering
Beslut om nomineringsprocess
Universitetets nominering
Beslut om nominering
 
Aktivitet
Hantera utnämning
  Handlingstyper
Inbjudan till utnämning
Beslut om utnämning
Ansökan om utnämning
 
Aktivitet
Hantera utseende av ledamot
  Handlingstyper
Beslut om utseende av ledamot
 

Process  6.1 - Hantera externa nomineringar och utmärkelser

Handlingstyp Beskrivning
Inbjudan till nominering ID dok: 6.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Utlysning av nominering ID dok: 6.1-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om utseende av ledamot ID dok: 6.1-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Inbjudan till utnämning ID dok: 6.1-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om utnämning ID dok: 6.1-213
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Ansökan om utnämning ID dok: 6.1-212
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Förslag till nominering ID dok: 6.1-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om nomineringsprocess ID dok: 6.1-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Universitetets nominering ID dok: 6.1-115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om nominering ID dok: 6.1-116
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  6.1 - Hantera externa nomineringar och utmärkelser

Processgraf Samverka, informera och nyttiggöra externt Hantera externa nomineringar och utmärkelser Medverka i extern kompetens- och utvecklingsverksamhet Medverka i extern mentorsverksamhet Medverka i samverkansformer Hantera alumnverksamhet Hantera extern kunskapsspridning Hantera uppdrag och innovationsstöd Nominerings- och utmärkelseärenden externt Hantera nominering Inbjudan till nominering Utlysning av nominering Förslag till nominering Beslut om nomineringsprocess Universitetets nominering Beslut om nominering Hantera utnämning Inbjudan till utnämning Beslut om utnämning Ansökan om utnämning Hantera utseende av ledamot Beslut om utseende av ledamot