Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Verksamhetsområde  6 - Samverka, informera och nyttiggöra externt

Beskrivning
Bevarande av elektroniska dokument i W3D3
Från 2018-01-01 gäller att samtliga dokument i W3D3 ska bevaras i ursprungligt skick. Genom detta ska elektroniskt inkomna eller upprättade dokument inte skrivas ut på papper för arkivering. Linnéuniversitetets bevarandeexemplar är den elektroniska fil som ska föras över till slutgiltigt bevarande i e-arkivet. Däremot ska dokument som inkommer eller upprättas som papper bevaras som papper även om en elektronisk kopia framställs, t.ex. skannade beslut.
  

Verksamhetsområde  6 - Samverka, informera och nyttiggöra externt

Verksamhetsområde  6 - Samverka, informera och nyttiggöra externt

Verksamhetsområde  6 - Samverka, informera och nyttiggöra externt

Verksamhetsområde  6 - Samverka, informera och nyttiggöra externt

Processgraf Styra verksamheten Stödja verksamheten Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning Bedriva utbildning på forskarnivå Bedriva forskning Samverka, informera och nyttiggöra externt Hantera externa nomineringar och utmärkelser Medverka i extern kompetens- och utvecklingsverksamhet Medverka i extern mentorsverksamhet Medverka i samverkansformer Hantera alumnverksamhet Hantera extern kunskapsspridning Hantera uppdrag och innovationsstöd