Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  3.1.2 - Inrätta, revidera och avveckla kurs

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av kurs
  

Processgrupp  3.1.2 - Inrätta, revidera och avveckla kurs

Processgrupp  3.1.2 - Inrätta, revidera och avveckla kurs

Processgrupp  3.1.2 - Inrätta, revidera och avveckla kurs

Processgrupp  3.1.2 - Inrätta, revidera och avveckla kurs

Processgraf Hantera utbildningens förutsättningar Inrätta, revidera och  avveckla programtillfälle,  huvudområde och examen Inrätta, revidera och avveckla kurs Inrätta, revidera och avveckla uppdragsutbildning Inrätta kurs Fastställa kursplan Fastställa kursutbud Utse kursansvariga och kursexaminatorer Ställa in kurstillfälle Avveckla kurs