Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  3.3.2 - Hantera pågående studier

Beskrivning
I processen beskrivs studentrelaterade ärenden och handlingar som inte är obligatoriska för alla studenter – i motsats till processerna antagning och examination. Huvudaktiviteterna i processen är därför inte beskrivna i ett flöde, men har om möjligt delats in i delaktiviteter.
  

Processgrupp  3.3.2 - Hantera pågående studier

Processgrupp  3.3.2 - Hantera pågående studier

Processgrupp  3.3.2 - Hantera pågående studier

Processgrupp  3.3.2 - Hantera pågående studier

Processgraf Utbilda student Anta och registrera student Hantera pågående studier Examinera student Hantera disciplinärenden Hantera studieuppehåll Hantera tillgodoräknande Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Hantera utbytesstudier och mobilitet Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student Hantera övrig studentadministration Hantera validering