Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  3.3 - Utbilda student

Beskrivning
Hantering av registering och antagning av studenter, pågående studier, examination och disciplinärenden.
  

Processgrupp  3.3 - Utbilda student

Processgrupp  3.3 - Utbilda student

Processgrupp  3.3 - Utbilda student

Processgrupp  3.3 - Utbilda student

Processgraf Utbildning på grund- och avancerad nivå Inrättande av program- och kursutbud Hantera pågående utbildning Utbilda student Tillhandahålla service för studenter Anta och registrera student Hantera pågående studier Examinera student Hantera disciplinärenden