Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  3.4 - Tillhandahålla service för studenter

Beskrivning
Verksamhet rörande studentservice. Häri ingår att hantera studenthälsa, stöd till studenter med funktionsnedsättning, studievägledning och stöd till utbytesstudenter. Få av dessa aktiviteter genererar någon form av handlingar och i normalfallet förekommer inga ärenden som diarieförs.

Om ärenden som ska registreras skulle förekomma diarieförs dessa under Ärendebeteckning: Studentservice.
  

Processgrupp  3.4 - Tillhandahålla service för studenter

Processgrupp  3.4 - Tillhandahålla service för studenter

Aktivitet
Hantera studenthälsa
   
 

Processgrupp  3.4 - Tillhandahålla service för studenter

Processgrupp  3.4 - Tillhandahålla service för studenter

Processgraf Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning Hantera utbildningens förutsättningar Hantera pågående utbildning Utbilda student Tillhandahålla service för studenter Hantera studenthälsa