Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  3.3.3 - Examinera student

Beskrivning
Processen beskriver ärenden om studentens betyg och examen och gäller processer som har anknytning till Examinera student är :

3.3.1 Anta och registrera student. För att ett betygsärende ska kunna genomföras måste en student vara registrerad på en kurs.

Andra processer med anknytning är :

3.1.2 Inrätta och revidera kurs (kursplaner) samt

3.2.1 Bedriva program eller kurs (Tentamensformulär)

Högskoleverket har i skriften ”Rättsäker examination” (Rapport 2008:36 R) valt att använda benämningen betygsärende i stället för examinationsärende. Det har gjorts för att undvika en sammanblandning mellan examination och examen. Högskoleverket förordar även en indelning av betygsärendets i olika faser: bereda, avgöra och verkställa. Den indelningen ligger till grund även för aktivitetsordningen i processbeskrivningen.
  

Processgrupp  3.3.3 - Examinera student

Processgrupp  3.3.3 - Examinera student

Processgrupp  3.3.3 - Examinera student

Processgrupp  3.3.3 - Examinera student

Processgraf Utbilda student Anta och registrera student Hantera pågående studier Examinera student Hantera disciplinärenden Hantera examination av student Hantera byte av examinator Hantera övrig examination av student Hantera utfärdande av examenbevis