Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  3.3.3 - Examinera student

Beskrivning
Hantera examen och examination av student.
Referenser
Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå
Lokal examensordning för Linnéuniversitetet

Processgrupp  3.3.3 - Examinera student

Processgrupp  3.3.3 - Examinera student

Processgrupp  3.3.3 - Examinera student

Processgrupp  3.3.3 - Examinera student

Processgraf Utbilda student Anta och registrera student Hantera pågående studier Examinera student Hantera disciplinärenden Hantera examination av student Hantera byte av examinator Hantera övrig examination av student Hantera utfärdande av examenbevis