Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  4.1.2 - Inrätta, revidera och avveckla kurs på forskarnivå

Beskrivning
Kursdelen av utbildningen på forskarnivå varierar i antal hp per ämne. Fördelningen av poäng mellan kurser och doktorsavhandling/licentiatuppsats anges i ämnets allmänna studieplan. För varje ämne finns obligatoriska och valbara kurser. För kurser på forskarnivå som inte är individuella läskurser (eller särskilt utformade tillfälliga kurser för ett fåtal doktorander) ska det upprättas kursplaner.
  

Processgrupp  4.1.2 - Inrätta, revidera och avveckla kurs på forskarnivå

Processgrupp  4.1.2 - Inrätta, revidera och avveckla kurs på forskarnivå

Processgrupp  4.1.2 - Inrätta, revidera och avveckla kurs på forskarnivå

Processgrupp  4.1.2 - Inrätta, revidera och avveckla kurs på forskarnivå

Processgraf Hantera förutsättningar för utbildning på forskarnivå Inrätta, revidera och avveckla ämne och examen på forskarnivå Inrätta, revidera och avveckla kurs på forskarnivå Fastställa kurs på forskarnivå Utse kursexaminatorer och kursansvariga på forskarnivå Avveckla kurs på forskarnivå