Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  6.5 - Hantera alumnverksamhet

Alumnverksamhetsärenden

Process  6.5 - Hantera alumnverksamhet

Process  6.5 - Hantera alumnverksamhet

Process  6.5 - Hantera alumnverksamhet

Process  6.5 - Hantera alumnverksamhet

Processgraf Samverka, informera och nyttiggöra externt Hantera externa nomineringar och utmärkelser Medverka i extern kompetens- och utvecklingsverksamhet Medverka i extern mentorsverksamhet Medverka i samverkansformer Hantera alumnverksamhet Hantera extern kunskapsspridning Hantera uppdrag och innovationsstöd Alumnverksamhetsärenden