Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  6.6 - Hantera extern kunskapsspridning

Beskrivning
Rör extern kunskapspridning som inte är i form av uppdrag eller utbildning.
  

Ärenden rörande kunskapsspridning

Process  6.6 - Hantera extern kunskapsspridning

Handlingstyper
Dokumentation från externa seminarier, konferenser och kunskapsspridning  

Process  6.6 - Hantera extern kunskapsspridning

Process  6.6 - Hantera extern kunskapsspridning

Handlingstyp Beskrivning
Dokumentation från externa seminarier, konferenser och kunskapsspridning ID dok: 6.6-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  6.6 - Hantera extern kunskapsspridning

Processgraf Samverka, informera och nyttiggöra externt Hantera externa nomineringar och utmärkelser Medverka i extern kompetens- och utvecklingsverksamhet Medverka i extern mentorsverksamhet Medverka i samverkansformer Hantera alumnverksamhet Hantera extern kunskapsspridning Hantera uppdrag och innovationsstöd Ärenden rörande kunskapsspridning Dokumentation från externa seminarier, konferenser och kunskapsspridning