Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  6.7 - Hantera uppdrag och innovationsstöd

Ärenden rörande uppdragsforskning och innovationsstöd

Process  6.7 - Hantera uppdrag och innovationsstöd

Handlingstyper
Beställning av utredning  
Avtal om uppdrag  20180101-20181231
Samarbetsavtal  20180101-20181231
Rapport  

Process  6.7 - Hantera uppdrag och innovationsstöd

Process  6.7 - Hantera uppdrag och innovationsstöd

Handlingstyp Beskrivning
Beställning av utredning ID dok: 6.7-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Avtal om uppdrag ID dok: 6.7-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Samarbetsavtal ID dok: 6.7-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Rapport ID dok: 6.7-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 

Process  6.7 - Hantera uppdrag och innovationsstöd

Processgraf Samverka, informera och nyttiggöra externt Hantera externa nomineringar och utmärkelser Medverka i extern kompetens- och utvecklingsverksamhet Medverka i extern mentorsverksamhet Medverka i samverkansformer Hantera alumnverksamhet Hantera extern kunskapsspridning Hantera uppdrag och innovationsstöd Ärenden rörande uppdragsforskning och innovationsstöd Beställning av utredning Avtal om uppdrag Samarbetsavtal Rapport