Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.2.6 - Hantera intern kompetensutveckling

Beskrivning
Bevarande och gallring sker i enlighet med:

- Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet (RA-FS 2019:1). Genom denna författning upphävs (RA-FS 2006:5, senast ändrad RA-FS 2012:9) samt Riksarkivets föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst (RA-FS 2004:1, senast ändrad i RA-FS 2012:3)

- samt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Kompetensutvecklingsärenden

Process  2.2.6 - Hantera intern kompetensutveckling

Process  2.2.6 - Hantera intern kompetensutveckling

Handlingstyp Beskrivning
Underlag inför beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag ID dok: 2.2.6-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Exempelvis uppdrag till en institution att utveckla och ge kurs för universitetets anställda i kompetens-utvecklingssyfte.
 
Beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag ID dok: 2.2.6-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Exempelvis uppdrag till en institution att utveckla och ge kurs för universitetets anställda i kompetens-utvecklingssyfte.
 

Process  2.2.6 - Hantera intern kompetensutveckling

Processgraf Hantera personalfrågor Tillsätta anställning Hantera pågående anställning Avveckla anställning Hantera uppdrag Hantera utnämningar Hantera intern kompetensutveckling Hantera övergripande personaladministration Kompetensutvecklingsärenden Underlag inför beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag Beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag