Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  1.2 - Bedriva uppföljning och utvärdering

Beskrivning
Verksamhet rörande uppföljnings- och utvärderingsarbete. Här hanteras exempelvis dokumentation som tas fram i samband med UKÄ:s uppföljningar, lärosätetsövergripande samarbeten som 3-klövern och minnesanteckningar från fakultetsdialogerna.

Kursvärderingar ingår i att bedriva program/kurs. Forskningsprojektutvärderingar ingår i att planera och administrera forskning 5.1.

Bevarande och gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar (RA-FS 2018:10) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Processgrupp  1.2 - Bedriva uppföljning och utvärdering

Processgrupp  1.2 - Bedriva uppföljning och utvärdering

Processgrupp  1.2 - Bedriva uppföljning och utvärdering

Processgrupp  1.2 - Bedriva uppföljning och utvärdering

Processgraf Styra verksamheten Hantera styrdokument Bedriva uppföljning och utvärdering Hantera organisation Bedriva verksamhetsutveckling Hantera internrevision Hantera externrevision Hantera kvalitetsutvärdering Hantera riskanalys Hantera årsredovisning och bokslut