Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  1.2 - Uppföljning och utvärdering

Beskrivning
Uppföljnings- och utvärderingsarbete på universitets- och fakultetsövergripande nivå.
Referenser
Verksamhetsplanering och uppföljning
Intern styrning och kontroll

Processgrupp  1.2 - Uppföljning och utvärdering

Processgrupp  1.2 - Uppföljning och utvärdering

Processgrupp  1.2 - Uppföljning och utvärdering

Processgrupp  1.2 - Uppföljning och utvärdering

Processgraf Styra verksamheten Hantera styrdokument Uppföljning och utvärdering Organisationsförändringar Verksamhetsutveckling Internrevision Externrevision Kvalitetsutvärdering Riskanalys Årsredovisning och bokslut