Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  1.3 - Hantera organisation

Beskrivning
Att omorganisera, upprätta en ny enhet eller förändra en befintlig, är processer som kan ha varierade förlopp. Processen Hantera organisation genererar många olika typer av beslutsunderlag beroende på förändringens karaktär. Gränsdragningen gentemot andra processer kan vara svår då konsekvenserna av en organisationsförändring ofta påverkar många andra verksamheter. Ofta leder det också till förändringar i tekniska system.

Om det leder till nya anställningar ska dessa klassificeras i process 2.2.1 Tillsätta anställning.

Om en förändrad organisation leder till att ledamöter ska väljas eller utses, och funktioner som inte är anställningar ska bemannas, så ska dessa klassificeras i process 2.2.4 Hantera uppdrag.
  

Organisationshandlingar

Process  1.3 - Hantera organisation

Aktivitet
Upprätta ny eller förändra organisatorisk enhet
   
 
Aktivitet
Planera ny eller förändrad organisatorisk enhet
  Handlingstyper
Beslutsunderlag för ny eller förändrad organisatorisk enhet
 
Aktivitet
Fastställa organisatorisk ny eller förändrad enhet
  Handlingstyper
Beslut om ny eller förändrad organisatorisk enhet
 
Aktivitet
Avveckla organisatorisk enhet
   
 
Aktivitet
Planera avveckling av organisatorisk enhet
  Handlingstyper
Beslutsunderlag för avveckling av organisatorisk enhet
 
Aktivitet
Fastställa avveckling av organisatorisk enhet
  Handlingstyper
Beslut om avveckling av organisatorisk enhet
 

Process  1.3 - Hantera organisation

Handlingstyp Beskrivning
Beslutsunderlag för ny eller förändrad organisatorisk enhet ID dok: 1.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Planera struktur, tillhörighet, ansvarsfördelning och resursfördelning för organisatorisk enhet. Underlag kan omfatta MBL-dokumentation, risk- och konsekvensanalyser samt remiss och remissvar. Val av ledamöter och utseende av ledamöter till organ klassificeras i verksamhetsområde VS.
 
Beslut om ny eller förändrad organisatorisk enhet ID dok: 1.3-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslutsunderlag för avveckling av organisatorisk enhet ID dok: 1.3-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om avveckling av organisatorisk enhet ID dok: 1.3-221
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  1.3 - Hantera organisation

Processgraf Styra verksamheten Hantera styrdokument Bedriva uppföljning och utvärdering Hantera organisation Bedriva verksamhetsutveckling Organisationshandlingar Upprätta ny eller förändra organisatorisk enhet Planera ny eller förändrad organisatorisk enhet Beslutsunderlag för ny
eller förändrad
organisatorisk enhet Fastställa organisatorisk ny eller förändrad enhet Beslut om ny eller
förändrad organisatorisk
enhet Avveckla organisatorisk enhet Planera avveckling av organisatorisk enhet Beslutsunderlag för avveckling av organisatorisk enhet Fastställa avveckling av organisatorisk enhet Beslut om avveckling av organisatorisk enhet