Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.10.1 - Hantera externa remisser

Beskrivning
I processen klassificeras remisser som kommer till universitetet från departement eller andra myndigheter. I normalfallet handlar det om remisser på vilka universitetet är skyldig att svara. Interna remisser klassificeras inte här utan ligger som beslutsunderlag eller beredningsunderlag i processer för de verksamheter de tillhör.
  

Remissdokument

Process  2.10.1 - Hantera externa remisser

Handlingstyper
Remiss  
Underlag till remissvar  
Remissvar  
Yttrande  
Beslut om yttrande  

Process  2.10.1 - Hantera externa remisser

Aktivitet
Ta emot remiss och fördela ansvar
  Handlingstyper
Remiss
 
Aktivitet
Bereda och utforma remissvar
  Handlingstyper
Underlag till remissvar
Yttrande
Beslut om yttrande
 
Aktivitet
Expediera remissvar
  Handlingstyper
Remissvar
 

Process  2.10.1 - Hantera externa remisser

Handlingstyp Beskrivning
Remiss ID dok: 2.10.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK, eller handläggande enhet om besvarandet delegerats.
Anmärkning: Ett ärende per inkommen remiss. Detta inkluderar remiss, eventuellt remissunderlag och remissvar.
 
Underlag till remissvar ID dok: 2.10.1-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK, eller handläggande enhet om besvarandet delegerats.
Anmärkning: Underlag kan omfatta internremiss, synpunkter från tillfrågade enheter.
 
Remissvar ID dok: 1.4-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK, eller handläggande enhet om besvarandet delegerats.
Anmärkning: Remissvar i original skicka till berörd myndighet.
 
Yttrande ID dok: 2.10.1-212
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Beslut om yttrande ID dok: 2.10.1-213
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 

Process  2.10.1 - Hantera externa remisser

Processgraf Hantera externa remisser och förfrågningar Hantera externa remisser Hantera externa förfrågningar Hantera in- och utgående handlingar Remissdokument Ta emot remiss och fördela ansvar Remiss Bereda och utforma remissvar Underlag till remissvar Yttrande Beslut om yttrande Expediera remissvar Remissvar