Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  1.5 - Bedriva verksamhetsutveckling

Beskrivning
I denna process klassificeras verksamhetsutveckling som inte faller inom ramen för organisationsförändring. Det kan röra sig om införande av nya arbetssätt, översyn av rutiner och arbetsflöden i syfte att effektivisera och skapa tydlighet. Ofta bedrivs den här typen av verksamhetsutveckling i projektform.
  

Verksamhetsutvecklingshandlingar

Process  1.5 - Bedriva verksamhetsutveckling

Aktivitet
Ge uppdrag om verksamhetsutveckling
  Handlingstyper
Beslut om uppdrag om verksamhetsutveckling
 
Aktivitet
Genomföra uppdrag om verksamhetsutveckling
  Handlingstyper
Underlag till rapport om verksamhetsutveckling
 
Aktivitet
Rapportera resultat från uppdrag om verksamhetsutveckling
  Handlingstyper
Rapport från uppdrag om verksamhetsutveckling
 
Aktivitet
Besluta om förändring i verksamhet
  Handlingstyper
Beslut om förändring i verksamhet
 

Process  1.5 - Bedriva verksamhetsutveckling

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om uppdrag om verksamhetsutveckling ID dok: 1.5-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Ett ärende per uppdrag.
 
Underlag till rapport om verksamhetsutveckling ID dok: 1.5-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Underlag kan omfatta
utredningsmaterial,
remisshandlingar, MBL-
dokumentation.
 
Rapport från uppdrag om verksamhetsutveckling ID dok: 1.5-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om förändring i verksamhet ID dok: 1.5-411
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  1.5 - Bedriva verksamhetsutveckling

Processgraf Styra verksamheten Hantera styrdokument Bedriva uppföljning och utvärdering Hantera organisation Bedriva verksamhetsutveckling Verksamhetsutvecklingshandlingar Ge uppdrag om verksamhetsutveckling Beslut om uppdrag om
verksamhetsutveckling Genomföra uppdrag om verksamhetsutveckling Underlag till rapport om
verksamhetsutveckling Rapportera resultat från uppdrag om verksamhetsutveckling Rapport från uppdrag
om
verksamhetsutveckling Besluta om förändring i verksamhet Beslut om förändring i
verksamhet