Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  1.1 - Hantera styrdokument

Beskrivning
I processen hanteras universitetets planeringsförutsättningar. Här klassificeras universitetsövergripande budget och budgetramar, verksamhetsplaner, fakultetsstyrelsernas övergripande budgetar och verksamhetsplaner, samt styrdokument inom alla verksamhetsområden, såsom strategier, policyer, handlingsplaner och lokala regler.

Manualer och rutinbeskrivningar klassificeras inom sina respektive verksamhetsområden.

Olika typer av resursfördelningsbeslut med tillhörande underlag klassificeras som Resursfördelning oavsett på vilken nivå inom universitetet det förekommer. Till resursfördelning räknas även strategiska medel och riktade beslut.
  

Styrdokument

Processgrupp  1.1 - Hantera styrdokument

Processgrupp  1.1 - Hantera styrdokument

Processgrupp  1.1 - Hantera styrdokument

Processgrupp  1.1 - Hantera styrdokument

Processgraf Styra verksamheten Hantera styrdokument Bedriva uppföljning och utvärdering Hantera organisation Bedriva verksamhetsutveckling Hantera interna styrdokument Hantera externa styrdokument Hantera resursfördelning