Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.2.5 - Hantera utnämningar

Beskrivning
I den här processen klassificeras utnämningar, utmärkelser och hedersbetygelser.
Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden om utnämningar

Process  2.2.5 - Hantera utnämningar

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om utseende av beredningsgrupp för hedersdoktorsutnämning ID dok: 2.2.5-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Hedersdoktorsutnämningar diarieförs i ett ärende för hela universitetet, per år. I ärendet ingår beslut om ledamöter i beredningsgrupp, nomineringar för utsedda hedersdoktorer, beslut om utseende av hedersdoktor och beslut om utseende av promotor.
 
Nominering av hedersdoktor ID dok: 2.2.5-212
Bevaras/Gallras: Bevaras (nominering av de som utses)
Gallras (övriga)
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Endast nomineringar för de som accepterat utnämningen och blivit utsedda till hedersdoktorer registreras i diariet.
Ingår i ärende om hedersdoktorer vid Lnu för aktuellt år.
Gallringsfrist: Gallras vid inaktualitet.
Sekretess: Sekretess gäller nomineringar fram till dess att föreslagen hedersdoktor tackar ja och utsetts.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Beslut om utseende av hedersdoktor ID dok: 2.2.5-213
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ingår i ärende om hedersdoktorer vid Lnu för aktuellt år.
 
Beslut om utseende av promotor ID dok: 2.2.5-214
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ingår i ärende om hedersdoktorer vid Lnu för aktuellt år.
 
Ansökan om utnämning till docent ID dok: 2.2.5-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Tillstyrkan om docentansökan ID dok: 2.2.5-312
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Sakkunnigutlåtanden om docentansökan ID dok: 2.2.5-313
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut om utnämning till docent ID dok: 2.2.5-314
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Docentintyg ID dok: 2.2.5-315
Bevaras/Gallras: Kopia bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Original till den utnämnde.
 
Förslag till kandidat för affiliering ID dok: 2.2.5-411
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Beslut om utnämning av affilierad forskare/professor ID dok: 2.2.5-412
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Nominering av kandidat till förtjänsttecken ID dok: 2.2.5-511
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Till exempel pedagogiska priser, pris för bästa lärare, bästa hand-ledare, bästa forskare, utmärkelse för insatser för samhällelig drivkraft, globala värden. Ett samlat ärende per år för alla förtjänsttecken. Till exempel pedagogiska priser, pris för bästa lärare, bästa hand-ledare, bästa forskare, utmärkelse för insatser för samhällelig drivkraft, globala värden. Ett samlat ärende per år för alla förtjänsttecken.
 
Beslut om tilldelning av förtjänsttecken ID dok: 2.2.5-512
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Ett samlat ärende diarieförs per år för alla förtjänsttecken.
 
Beslut om sakkunniga om docentansökan ID dok: 2.2.5-316
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Avtal om ställning som professor emeritus ID dok: 2.2.5-612
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Hantera utnämning ID dok: 2.2.5-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Sakkunnigutlåtande om utnämning ID dok: 2.2.5-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Tillstyrkan om utnämning ID dok: 2.2.5-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Förslag till professor emeritus ID dok: 2.2.5-611
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Ansökan utnämning professor emeritus ID dok: 2.2.5-613
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Tillstyrkan om ställning som professor emeritus ID dok: 2.2.5-614
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut om utnämning professor ID dok: 2.2.5-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Röstsedlar från interna val ID dok: 2.2.5-711
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Survey&Report
Ansvar: UK ansvarar för fakultetsstyrelser och lärarrepresentanter till US.Övriga val ansvarar fakultet för.
Gallringsfrist: Får gallras när mandatperioden har löpt ut.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2020:25
 
Rösträkningsprotokoll ID dok: 2.2.5-712
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Sammanställs i Survey&Report, diarieförs och bevaras genom W3D3
Ansvar: UK ansvarar för fakultetsstyrelser och lärarrepresentanter till US.Övriga val ansvarar fakultet för.
Gallringsfrist:
Gallringsföreskrifter:
 

Process  2.2.5 - Hantera utnämningar

Processgraf Hantera personalfrågor Tillsätta anställning Hantera pågående anställning Avveckla anställning Hantera uppdrag Hantera utnämningar Hantera intern kompetensutveckling Hantera övergripande personaladministration Ärenden om utnämningar Hantera utnämning Hantera utnämning Sakkunnigutlåtande om utnämning Tillstyrkan om utnämning Beslut om utnämning professor Hantera hedersdoktorsutnämning Beslut om utseende av beredningsgrupp för hedersdoktorsutnämning Nominering av hedersdoktor Beslut om utseende av hedersdoktor Beslut om utseende av promotor Hantera docenturutnämning Ansökan om utnämning till docent Tillstyrkan om docentansökan Sakkunnigutlåtanden om docentansökan Beslut om utnämning till docent Docentintyg Beslut om sakkunniga om docentansökan Hantera utnämning till affilierad forskare och professor Förslag till kandidat för affiliering Beslut om utnämning av affilierad forskare/professor Hantera förtjänsttecken instiftade av universitetet Nominering av kandidat till förtjänsttecken Beslut om tilldelning av förtjänsttecken Hantera utnämning till professor emeritus Avtal om ställning som professor emeritus Förslag till professor emeritus Ansökan utnämning professor emeritus Tillstyrkan om ställning som professor emeritus Hantera interna val Röstsedlar från interna val Rösträkningsprotokoll