Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.1.8 - Hantera donationer

Beskrivning
Inte kartlagd.
  

Donationsärenden

Process  2.1.8 - Hantera donationer

Handlingstyper
Gåvobrev  
Avtal om donation  

Process  2.1.8 - Hantera donationer

Process  2.1.8 - Hantera donationer

Handlingstyp Beskrivning
Gåvobrev ID dok: 2.1.8-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/Digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Avtal om donation ID dok: 2.1.8-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/Digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  2.1.8 - Hantera donationer

Processgraf Hantera ekonomi .... Hantera anläggningar och inventarier Hantera ekonomirapportering Hantera upphandling och avrop Hantera stipendier Hantera donationer Hantera externa medel (ej forskning) Donationsärenden Gåvobrev Avtal om donation