Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.1.7 - Stipendier

Beskrivning
I processen beskrivs hur vi hanterar stipendier med ingående handlingstyper som utlysningar, ansökningar, sökande, beviljade medel och återrapportering av utnyttjade stipendiemedel.
  

Stipendieärenden

Process  2.1.7 - Stipendier

Process  2.1.7 - Stipendier

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om stipendiemedel ID dok: 2.1.7-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution/ER
 
Beslut om stipendiemedel ID dok: 2.1.7-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution/ER
Anmärkning: Handlingar i ärenden om tilldelning av internt utlysta medel och stipendium får gallras 10 år efter det att
beslut har fattats i ärendet. Handlingar i ärenden som inte har beviljats får gallras 2 år efter beslut.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Ansökan om stipendium ID dok: 2.1.7-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3/ i vissa fall Agresso
Ansvar: Fakultet/Institution/ER/STUD
 
Beslut om stipendium ID dok: 2.1.7-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Återrapportering om utnyttjade stipendiemedel ID dok: 2.1.7-115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution/ER
 
Beslut gällande utnyttjade stipendiemedel ID dok: 2.1.7-116
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: W3D3/ i vissa fall Agresso
Ansvar: Fakultet/Institution/ER/STUD
 
Utlysning av egna stipendier ID dok: 2.1.7-117
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution/ER/STUD
 

Process  2.1.7 - Stipendier

Processgraf Ekonomi .... Anläggningar och inventarier Ekonomirapportering Upphandling och avrop Stipendier Donationer Externa medel Stipendieärenden Ansökan om stipendiemedel Beslut om stipendiemedel Ansökan om stipendium Beslut om stipendium Återrapportering om utnyttjade stipendiemedel Beslut gällande utnyttjade stipendiemedel Utlysning av egna stipendier