Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  2.1 - Hantera ekonomi

Ekonomihandlingar

Beskrivning handlingsslag
Här beskrivs de processer som rör Linnéuniversitetets ekonomihantering.

Processgrupp  2.1 - Hantera ekonomi

Processgrupp  2.1 - Hantera ekonomi

Processgrupp  2.1 - Hantera ekonomi

Processgrupp  2.1 - Hantera ekonomi

Processgraf Stödja verksamheten Hantera ekonomi Hantera personalfrågor Hantera arbetsmiljö, lika villkor och hållbar utveckling Hantera infrastruktur Hantera säkerhetsfrågor Hantera information och kommunikation .... Hantera intäkter Hantera kostnader Hantera löpande bokföring Hantera anläggningar och inventarier Hantera ekonomirapportering Hantera upphandling och avrop Hantera stipendier Hantera donationer Hantera externa medel (ej forskning)