Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  3.1 - Hantera utbildningens förutsättningar

Processgrupp  3.1 - Hantera utbildningens förutsättningar

Processgrupp  3.1 - Hantera utbildningens förutsättningar

Processgrupp  3.1 - Hantera utbildningens förutsättningar

Processgrupp  3.1 - Hantera utbildningens förutsättningar

Processgraf Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning Hantera utbildningens förutsättningar Hantera pågående utbildning Utbilda student Tillhandahålla service för studenter Inrätta, revidera och  avveckla programtillfälle,  huvudområde och examen Inrätta, revidera och avveckla kurs Inrätta, revidera och avveckla uppdragsutbildning