Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  2.8 - Allmänna handlingar

Beskrivning
Här hanteras information inom processerna som ingår i Almänna handlingar
  

Ärenden rörande hantering av allmänna handlingar

Processgrupp  2.8 - Allmänna handlingar

Processgrupp  2.8 - Allmänna handlingar

Processgrupp  2.8 - Allmänna handlingar

Processgrupp  2.8 - Allmänna handlingar

Processgraf Stödja verksamheten .... Säkerhetsfrågor Information och kommunikation Möten Allmänna handlingar Hantera akademiska högtider och evenemang Hantera externa remisser och förfrågningar Stöd för dokumenthantering Utlämnande av allmän handling Personuppgifter