Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  2.8 - Hantera allmänna handlingar

Ärenden rörande hantering av allmänna handlingar

Processgrupp  2.8 - Hantera allmänna handlingar

Processgrupp  2.8 - Hantera allmänna handlingar

Processgrupp  2.8 - Hantera allmänna handlingar

Processgrupp  2.8 - Hantera allmänna handlingar

Processgraf Stödja verksamheten .... Hantera säkerhetsfrågor Hantera information och kommunikation Hantera möten Hantera allmänna handlingar Hantera akademiska högtider och evenemang Hantera externa remisser och förfrågningar Hantera stöd för dokumenthantering Hantera utlämnande av allmän handling Hantera personuppgifter