Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.4.3 - Hantera annan infrastruktur

Beskrivning
Inte kartlagd.
  

Ärenden rörande annan infrastruktur

Process  2.4.3 - Hantera annan infrastruktur

Process  2.4.3 - Hantera annan infrastruktur

Handlingstyp Beskrivning
Avtal annan infrastruktur ID dok: 2.4.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Ansvarig avdelning
 
Avtal om städning externt ID dok: 2.4.1-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: LOS
 
Registreringsbevis för transportmedel ID dok: 2.4.1-113
Bevarandeexemplar: Papper
Ansvar: LOS
Anmärkning: Förvaras tillsammans med transportmedlet.
 

Process  2.4.3 - Hantera annan infrastruktur

Processgraf Hantera infrastruktur Hantera lokaler och fastigheter Hantera IT Hantera annan infrastruktur Ärenden rörande annan infrastruktur Avtal annan infrastruktur Avtal om städning externt Registreringsbevis för transportmedel