Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  2.4 - Hantera infrastruktur

Processgrupp  2.4 - Hantera infrastruktur

Processgrupp  2.4 - Hantera infrastruktur

Processgrupp  2.4 - Hantera infrastruktur

Processgrupp  2.4 - Hantera infrastruktur

Processgraf Stödja verksamheten Hantera ekonomi Hantera personalfrågor Hantera arbetsmiljö, lika villkor och hållbar utveckling Hantera infrastruktur Hantera säkerhetsfrågor Hantera information och kommunikation .... Hantera lokaler och fastigheter Hantera IT Hantera annan infrastruktur