Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.4.1 - Hantera lokaler och fastigheter

Beskrivning
I processen 2.4.1 Hantera lokaler och fastigheter ingår aktiviteter för:
Avfallshantering
Beställa flytt och verksamhetsanpassning
Boka lokaler
Beställa lokaler
Lokalvård
Lokaler och utrustning
Inhyrning av fastigheter och eventuellt underhåll av fastigheter

Bevarande och gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar (RA-FS 2018:10) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden rörande lokaler och fastigheter

Process  2.4.1 - Hantera lokaler och fastigheter

Aktivitet
Boka lokaler
   
 
Aktivitet
Boka lokal internt
  Handlingstyper
Lokalbokning internt
Bokningsbekräftelse av lokal internt
 
Aktivitet
Boka lokal studentförening
  Handlingstyper
Lokalbokning studentförening
 
Aktivitet
Boka lokal externt
  Handlingstyper
Lokalbokning
 
Aktivitet
Ta fram bokningsstatistik
  Handlingstyper
Lokalbokningsstatistik
 
Aktivitet
Underhålla lokaler
   
 
Aktivitet
Planera lokalvård och städ
  Handlingstyper
Basutbud
Tilläggsavtal
 
Aktivitet
Besikta lokaler
  Handlingstyper
Besiktningsprotokoll
 
Aktivitet
Följa upp och åtgärda punkter i besiktningsprotokoll
   
 
Aktivitet
Genomföra service av AV-utrustning
   
 
Aktivitet
Hantera städning åt extern kund
  Handlingstyper
Avtal om städning externt
 
Aktivitet
Hantera lokaler
   
 
Aktivitet
Hantera lokalregister
  Handlingstyper
Lokalregister
 
Aktivitet
Hantera basinredning
  Handlingstyper
Basutbud av inredning och utrustning
 
Aktivitet
Hantera lokalbehov
  Handlingstyper
Lokalregister
 
Aktivitet
Hantera lokalhyra
  Handlingstyper
Hyreskostnader för lokaler
 
Aktivitet
Hyra ut lokal externt
  Handlingstyper
Hyresavtal uthyrning av lokal externt
Hyresavtal
 
Aktivitet
Förhandla om hyresavtal för inhyrning av lokal
  Handlingstyper
Hyresavtal för inhyrd lokal
Hyresavtal
 
Aktivitet
Teckna hyresavtal för inhyrning av lokal
  Handlingstyper
Hyresavtal för inhyrd lokal
Hyresavtal
 
Aktivitet
Hantera verksamhetsanpassning och flytt
   
 
Aktivitet
Framföra önskemål om verksamhetsanpassning
   
 
Aktivitet
Genomföra projektmöte om verksamhetsanpassning
   
 
Aktivitet
Besluta om verksamhetsanpassning
  Handlingstyper
Beslutsunderlag för verksamhetsanpassning
Beslut om verksamhetsanpassning
 
Aktivitet
Genomföra verksamhetsanpassning
  Handlingstyper
Projektbeskrivning för verksamhetsanpassning
Ritningar för verksamhetsanpassning
Korrespondens rörande verksamhetsanpassning
Övrig dokumentation rörande verksamhetspassning
 
Aktivitet
Beställa flytt
  Handlingstyper
Formulär omflyttning
 
Aktivitet
Meddela växel om flytt
  Handlingstyper
Beställning av flytt av telefon
 
Aktivitet
Beställa möbler utöver basinredning
   
 
Aktivitet
Genomföra flytt
   
 
Aktivitet
Hantera inhyrning av fastigheter
   
 
Aktivitet
Förhandla om hyresavtal för inhyrning fastighet
   
 
Aktivitet
Teckna hyresavtal för inhyrning av fastighet
  Handlingstyper
Hyresavtal för inhyrd fastighet
Hyresavtal
 
Aktivitet
Underhålla fastigheter
   
 
Aktivitet
Framföra underhållsbehov för fastighet
   
 

Process  2.4.1 - Hantera lokaler och fastigheter

Handlingstyp Beskrivning
Lokalbokning internt ID dok: 2.4.1-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Timeedit
Funktionsadress e-post
Ansvar: LOS
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Bokningsbekräftelse av lokal internt ID dok: 2.4.1-112
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Timeedit
E-post
Ansvar: LOS
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Lokalbokning studentförening ID dok: 2.4.1-121
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Timeedit
E-post
Ansvar: LOS
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Lokalbokning ID dok: 2.4.1-131
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Timeedit, E-post
Ansvar: LOS
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Lokalbokningsstatistik ID dok: 2.4.1-141
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Timeedit
Ansvar: LOS
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Basutbud ID dok: 2.4.1-211
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Dokument s-mapp.
Ansvar: LOS
Anmärkning: Dokument om vad som ingår i basutbudet vid städning
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Tilläggsavtal ID dok: 2.4.1-212
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: CAD-Q FM
Ansvar: LOS
Anmärkning: Avtal om städning utöver basutbudet.
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Besiktningsprotokoll ID dok: 2.4.1- 221
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Protokoll s:
Ansvar: LOS
 
Avtal om städning externt ID dok: 2.4.1-241
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: LOS
 
Lokalregister ID dok: 2.4.1-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: CAD-Q FM
Ansvar: LOS
 
Hyreskostnader för lokaler Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: CAD-Q FM, Excel-dokument
Ansvar: LO
Gallringsfrist: 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
ID dok: 2.4.1-331
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2018:10
 
Basutbud av inredning och utrustning ID dok: 2.4.1-321
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: CAD-Q FM
Ansvar: LOS
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Hyresavtal uthyrning av lokal externt ID dok: 2.4.1-341
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: LOS
 
Hyresavtal för inhyrd lokal ID dok: 2.4.1-361
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: LOS
 
Beslutsunderlag för verksamhetsanpassning ID dok: 2.4.1-431
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: LOS
 
Beslut om verksamhetsanpassning ID dok: 2.4.1-432
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: LOS
 
Projektbeskrivning för verksamhetsanpassning ID dok: 2.4.1-441
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: LOS
 
Ritningar för verksamhetsanpassning ID dok: 2.4.1-442
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: LOS
 
Korrespondens rörande verksamhetsanpassning ID dok: 2.4.1-443
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: LOS
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Övrig dokumentation rörande verksamhetspassning ID dok: 2.4.1-444
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: LOS
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2.
 
Formulär omflyttning ID dok: 2.4.1-451
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: LOS
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Beställning av flytt av telefon ID dok: 2.4.1-461
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: LOS
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Hyresavtal för inhyrd fastighet ID dok: 2.4.1-521
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3, CAD-Q FM
Ansvar: LOS
 
Hyresavtal ID dok: 2.4.1-611
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3, CAD-Q FM
Ansvar: LOS
 

Process  2.4.1 - Hantera lokaler och fastigheter

Processgraf Hantera infrastruktur Hantera lokaler och fastigheter Hantera IT Hantera annan infrastruktur Ärenden rörande lokaler och fastigheter Boka lokaler Boka lokal internt Lokalbokning internt Bokningsbekräftelse av lokal internt Boka lokal studentförening Lokalbokning studentförening Boka lokal externt Lokalbokning Ta fram bokningsstatistik Lokalbokningsstatistik Underhålla lokaler Planera lokalvård och städ Basutbud Tilläggsavtal Besikta lokaler Besiktningsprotokoll Följa upp och åtgärda punkter i besiktningsprotokoll Genomföra service av AV-utrustning Hantera städning åt extern kund Avtal om städning externt Hantera lokaler Hantera lokalregister Lokalregister Hantera basinredning Basutbud av inredning och utrustning Hantera lokalbehov Lokalregister Hantera lokalhyra Hyreskostnader för lokaler Hyra ut lokal externt Hyresavtal uthyrning av lokal externt Hyresavtal Förhandla om hyresavtal för inhyrning av lokal Hyresavtal för inhyrd lokal Hyresavtal Teckna hyresavtal för inhyrning av lokal Hyresavtal för inhyrd lokal Hyresavtal Hantera verksamhetsanpassning och flytt Framföra önskemål om verksamhetsanpassning Genomföra projektmöte om verksamhetsanpassning Besluta om verksamhetsanpassning Beslutsunderlag för verksamhetsanpassning Beslut om verksamhetsanpassning Genomföra verksamhetsanpassning Projektbeskrivning för verksamhetsanpassning Ritningar för verksamhetsanpassning Korrespondens rörande verksamhetsanpassning Övrig dokumentation rörande verksamhetspassning Beställa flytt Formulär omflyttning Meddela växel om flytt Beställning av flytt av telefon Beställa möbler utöver basinredning Genomföra flytt Hantera inhyrning av fastigheter Förhandla om hyresavtal för inhyrning fastighet Teckna hyresavtal för inhyrning av fastighet Hyresavtal för inhyrd fastighet Hyresavtal Underhålla fastigheter Framföra underhållsbehov för fastighet