Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.3.3 - Hantera hållbar utveckling

Beskrivning
Inte kartlagd.
  

Ärenden rörande hållbar utveckling

Process  2.3.3 - Hantera hållbar utveckling

Aktivitet
Hantera Miljöledningsarbete
  Handlingstyper
Policy för hållbar utveckling
 
Aktivitet
Hantera intern miljörevision
  Handlingstyper
Intern miljörevisionsrapport
Åtgärdsplan efter intern miljörevision
 

Process  2.3.3 - Hantera hållbar utveckling

Handlingstyp Beskrivning
Policy för hållbar utveckling ID dok: 2.3.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Revideras varje år
 
Intern miljörevisionsrapport ID dok: 2.3.2-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Revideras varje år
 
Åtgärdsplan efter intern miljörevision ID dok: 2.3.2-212
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Revideras varje år
 

Process  2.3.3 - Hantera hållbar utveckling

Processgraf Hantera arbetsmiljö, lika villkor och hållbar utveckling Hantera arbetsmiljö Hantera lika villkor Hantera hållbar utveckling Ärenden rörande hållbar utveckling Hantera Miljöledningsarbete Policy för hållbar utveckling Hantera intern miljörevision Intern miljörevisionsrapport Åtgärdsplan efter intern miljörevision