Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.3.1 - Hantera arbetsmiljö

Beskrivning
Inte kartlagd.
  

Arbetsmiljöärenden

Process  2.3.1 - Hantera arbetsmiljö

Process  2.3.1 - Hantera arbetsmiljö

Handlingstyp Beskrivning
Anmälan om kränkande särbehandling ID dok: 2.3.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Utredning ID dok: 2.3.1-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut efter utredning om kränkande särbehandling ID dok: 2.3.1-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Åtgärdsplan ID dok: 2.3.1-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Protokoll arbetsmiljörond ID dok: 2.3.1-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  2.3.1 - Hantera arbetsmiljö

Processgraf Hantera arbetsmiljö, lika villkor och hållbar utveckling Hantera arbetsmiljö Hantera lika villkor Hantera hållbar utveckling Arbetsmiljöärenden Anmälan om kränkande särbehandling Utredning Beslut efter utredning om kränkande särbehandling Åtgärdsplan Protokoll arbetsmiljörond