Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.2.7 - Hantera övergripande personaladministration

Beskrivning
Bevarande och gallring sker i enlighet med:

- Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet (RA-FS 2019:1). Genom denna författning upphävs (RA-FS 2006:5, senast ändrad RA-FS 2012:9) samt Riksarkivets föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst (RA-FS 2004:1, senast ändrad i RA-FS 2012:3)

- samt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden rörande övergripande personaladministration

Process  2.2.7 - Hantera övergripande personaladministration

Handlingstyper
Försäkringsbekräftelse  
Delegering  

Process  2.2.7 - Hantera övergripande personaladministration

Process  2.2.7 - Hantera övergripande personaladministration

Handlingstyp Beskrivning
Försäkringsbekräftelse ID dok: 2.2.7-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Delegering ID dok: 2.2.7-112
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Från sjukvården.
Gallringsfrist: Gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 

Process  2.2.7 - Hantera övergripande personaladministration

Processgraf Hantera personalfrågor Tillsätta anställning Hantera pågående anställning Avveckla anställning Hantera uppdrag Hantera utnämningar Hantera intern kompetensutveckling Hantera övergripande personaladministration Ärenden rörande övergripande personaladministration Försäkringsbekräftelse Delegering