Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.4.2 - Hantera IT

IT-ärenden

Process  2.4.2 - Hantera IT

Handlingstyper
Avtal rörande IT  

Process  2.4.2 - Hantera IT

Process  2.4.2 - Hantera IT

Handlingstyp Beskrivning
Avtal rörande IT ID dok: 2.4.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: IT
 

Process  2.4.2 - Hantera IT

Processgraf Hantera infrastruktur Hantera lokaler och fastigheter Hantera IT Hantera annan infrastruktur IT-ärenden Avtal rörande IT