Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.2.3 - Bedriva praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Ärenden rörande praktik och verksamhetsförlagd utbildning

Process  3.2.3 - Bedriva praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Handlingstyper
Avtal om praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  

Process  3.2.3 - Bedriva praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Process  3.2.3 - Bedriva praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Handlingstyp Beskrivning
Avtal om praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ID dok: 3.2.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
 

Process  3.2.3 - Bedriva praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Processgraf Hantera pågående utbildning Bedriva program eller kurs Bedriva uppdragsutbildning Bedriva praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Bedriva utbytesstudier och mobilitet Ärenden rörande praktik och verksamhetsförlagd utbildning Avtal om praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)