Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  6.4.1 - Medverka i nationella samverkansformer

Ärenden rörande nationella samverkansformer

Process  6.4.1 - Medverka i nationella samverkansformer

Process  6.4.1 - Medverka i nationella samverkansformer

Handlingstyp Beskrivning
Avtal om lån av fartyg ID dok: 6.4.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Ansökan om projektmedel ID dok: 6.4.1-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Beslut om projektmedel ID dok: 6.4.1-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Offertinbjudan ID dok: 6.4.1-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Offert ID dok: 6.4.1-115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Nationellt samarbetsavtal ID dok: 6.4.1-116
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Dekanintyg för exterfinansierat projekt ID dok: 6.4.1-222
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 

Process  6.4.1 - Medverka i nationella samverkansformer

Processgraf Medverka i samverkansformer Medverka i nationella samverkansformer Medverka i internationella samverkansformer Hantera centrumbildningar och annan särskild verksamhet Ärenden rörande nationella samverkansformer Avtal om lån av fartyg Ansökan om projektmedel Beslut om projektmedel Offertinbjudan Offert Nationellt samarbetsavtal Dekanintyg för exterfinansierat projekt