Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  6.4.2 - Medverka i internationella samverkansformer

Ärenden rörande internationella samverkansformer

Process  6.4.2 - Medverka i internationella samverkansformer

Process  6.4.2 - Medverka i internationella samverkansformer

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om projektmedel ID dok: 6.4.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Beslut om projektmedel ID dok: 6.4.2-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Beslut om medel/resursmedel ID dok: 6.4.2-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Samarbetsavtal ID dok: 6.4.2-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Ansökan om partnerskapsavtal ID dok: 6.4.2-115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Beslut om partnerskapsavtal ID dok: 6.4.2-116
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Offertinbjudan ID dok: 6.4.2-117
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Offert ID dok: 6.4.2-118
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Dekanintyg för exterfinansierat projekt ID dok: 6.4.2-119
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Avtal om utbytesstudier ID dok: 6.4.2-1110
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution/ER
 
Internationellt samarbetsavtal ID dok: 6.4.2-1111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Beslut att teckna avtal om internationellt samarbete ID dok: 6.4.2-1112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 

Process  6.4.2 - Medverka i internationella samverkansformer

Processgraf Medverka i samverkansformer Medverka i nationella samverkansformer Medverka i internationella samverkansformer Hantera centrumbildningar och annan särskild verksamhet Ärenden rörande internationella samverkansformer Ansökan om projektmedel Beslut om projektmedel Beslut om medel/resursmedel Samarbetsavtal Ansökan om partnerskapsavtal Beslut om partnerskapsavtal Offertinbjudan Offert Dekanintyg för exterfinansierat projekt Avtal om utbytesstudier Internationellt samarbetsavtal Beslut att teckna avtal om internationellt samarbete