Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  6.4.3 - Hantera centrumbildningar och annan särskild verksamhet

Ärenden rörande centrumbildningar och annan särskild verksamhet

Process  6.4.3 - Hantera centrumbildningar och annan särskild verksamhet

Handlingstyper
Ansökan om centrumbildning  
Utlåtande om centrumbildning  
Beslut om centrumbildning  
Finansiering av centrumbildning  

Process  6.4.3 - Hantera centrumbildningar och annan särskild verksamhet

Process  6.4.3 - Hantera centrumbildningar och annan särskild verksamhet

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om centrumbildning ID dok: 6.4.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Utlåtande om centrumbildning ID dok: 6.4.3-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Beslut om centrumbildning ID dok: 6.4.3-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Finansiering av centrumbildning ID dok: 6.4.3-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 

Process  6.4.3 - Hantera centrumbildningar och annan särskild verksamhet

Processgraf Medverka i samverkansformer Medverka i nationella samverkansformer Medverka i internationella samverkansformer Hantera centrumbildningar och annan särskild verksamhet Ärenden rörande centrumbildningar och annan särskild verksamhet Ansökan om centrumbildning Utlåtande om centrumbildning Beslut om centrumbildning Finansiering av centrumbildning