Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.1.1 - Inrätta programutbildning och huvudområde examina

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av programtillfälle.
  

Ärenden rörande inrättande av programutbildning och huvudområde

Process  3.1.1.1 - Inrätta programutbildning och huvudområde examina

Aktivitet
Utreda utbildningsbehov
  Handlingstyper
Underlag rörande utbildningsprograms förutsättningar
 
Aktivitet
Besluta om inrättande av programutbildning
  Handlingstyper
Beslut om inrättande av programutbildning
 
Aktivitet
Besluta om huvudområde för examina
  Handlingstyper
Underlag inför beslut om huvudområde för examina
Beslut om huvudområde för examina
 
Aktivitet
Besluta om inrättande av dubbel eller gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå
  Handlingstyper
Underlag inför beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen
Beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå
 

Process  3.1.1.1 - Inrätta programutbildning och huvudområde examina

Handlingstyp Beskrivning
Underlag rörande utbildningsprograms förutsättningar ID dok: 3.1.1.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Till exempel VFU-avtal, underlag inför beslut om inrättande av programtillfälle.
 
Beslut om inrättande av programutbildning ID dok: 3.1.1.1-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Enligt besluts- och
delegationsordning
 
Underlag inför beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen ID dok: 3.1.1.1-411
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Enligt besluts- och
delegationsordning
Anmärkning: Avser gemensam eller
dubbel examen enligt HL 1
kap, 17 §.
 
Beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå ID dok: 3.1.1.1-412
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Enligt besluts- och
delegationsordning
Anmärkning: Avser gemensam eller
dubbel examen enligt HL 1
kap, 17 §. Beslut eller avtal.
 
Underlag inför beslut om huvudområde för examina ID dok: 3.1.1.1-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Exempelvis ansökan om
inrättande, utseende av
granskare.
 
Beslut om huvudområde för examina ID dok: 3.1.1.1-312
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Tillstyrkan/Granskning av programutbildning och huvudområde ID dok: 3.1.1.1-511
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Enligt besluts- och
delegationsordning
 
Godkännande av programutbildning av extern part ID dok: 3.1.1.1-611
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  3.1.1.1 - Inrätta programutbildning och huvudområde examina

Processgraf Inrätta, revidera och  avveckla programtillfälle,  huvudområde och examen Inrätta programutbildning och huvudområde examina Fastställa programutbud Fastställa utbildningsplan Hantera programansvar Ställa in programtillfälle Avveckla program Ärenden rörande inrättande av programutbildning och huvudområde Utreda utbildningsbehov Underlag rörande utbildningsprograms förutsättningar Besluta om inrättande av programutbildning Beslut om inrättande av
programutbildning Besluta om huvudområde för examina Underlag inför beslut om
huvudområde för examina Beslut om huvudområde för
examina Besluta om inrättande av dubbel eller gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Underlag inför beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen Beslut/avtal om inrättande av
dubbel eller gemensam examen på
grundnivå eller avancerad nivå Tillstyrkan/Granskning av programutbildning och huvudområde Godkännande av programutbildning av extern part