Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.1.2 - Fastställa programutbud

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av program.
  

Programutbudsärenden

Process  3.1.1.2 - Fastställa programutbud

Handlingstyper
Beslut om programutbud  

Process  3.1.1.2 - Fastställa programutbud

Aktivitet
Besluta om programutbud
  Handlingstyper
Beslut om programutbud
 

Process  3.1.1.2 - Fastställa programutbud

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om programutbud ID dok: 3.1.1.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 

Process  3.1.1.2 - Fastställa programutbud

Processgraf Inrätta, revidera och  avveckla programtillfälle,  huvudområde och examen Inrätta programutbildning och huvudområde examina Fastställa programutbud Fastställa utbildningsplan Hantera programansvar Ställa in programtillfälle Avveckla program Programutbudsärenden Besluta om programutbud Beslut om programutbud