Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.1.3 - Fastställa utbildningsplan

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av program.
  

Utbildningsplansärenden

Process  3.1.1.3 - Fastställa utbildningsplan

Aktivitet
Fastställa utbildningsplan
  Handlingstyper
Beslut om fastställande av utbildningsplan
Utbildningsplan
Tillstyrkan/Granskning av utbildningsplan
 

Process  3.1.1.3 - Fastställa utbildningsplan

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om fastställande av utbildningsplan ID dok: 3.1.1.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Utbildningsplan ID dok: 3.1.1.3-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3 och Kursinfo
Ansvar: Fakultet
 
Tillstyrkan/Granskning av utbildningsplan ID dok: 3.1.1.3-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 

Process  3.1.1.3 - Fastställa utbildningsplan

Processgraf Inrätta, revidera och  avveckla programtillfälle,  huvudområde och examen Inrätta programutbildning och huvudområde examina Fastställa programutbud Fastställa utbildningsplan Hantera programansvar Ställa in programtillfälle Avveckla program Utbildningsplansärenden Fastställa utbildningsplan Beslut om fastställande av
utbildningsplan Utbildningsplan Tillstyrkan/Granskning av utbildningsplan