Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.1.4 - Hantera programansvar

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av program.
  

Ärenden rörande programansvar

Process  3.1.1.4 - Hantera programansvar

Handlingstyper
Beslut om utseende av programansvarig  

Process  3.1.1.4 - Hantera programansvar

Aktivitet
Utse programansvarig
  Handlingstyper
Beslut om utseende av programansvarig
 

Process  3.1.1.4 - Hantera programansvar

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om utseende av programansvarig ID dok: 3.1.1.4-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 

Process  3.1.1.4 - Hantera programansvar

Processgraf Inrätta, revidera och  avveckla programtillfälle,  huvudområde och examen Inrätta programutbildning och huvudområde examina Fastställa programutbud Fastställa utbildningsplan Hantera programansvar Ställa in programtillfälle Avveckla program Ärenden rörande programansvar Utse programansvarig Beslut om utseende av
programansvarig