Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.1.5 - Ställa in programtillfälle

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av program.
  

Ärenden rörande inställande av programtillfälle

Process  3.1.1.5 - Ställa in programtillfälle

Aktivitet
Ställa in program
  Handlingstyper
Beslut om att ställa in programtillfälle
Underlag för beslut om inställande av programtillfälle
 

Process  3.1.1.5 - Ställa in programtillfälle

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om att ställa in programtillfälle ID dok: 3.1.1.5-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Underlag för beslut om inställande av programtillfälle ID dok: 3.1.1.5-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 

Process  3.1.1.5 - Ställa in programtillfälle

Processgraf Inrätta, revidera och  avveckla programtillfälle,  huvudområde och examen Inrätta programutbildning och huvudområde examina Fastställa programutbud Fastställa utbildningsplan Hantera programansvar Ställa in programtillfälle Avveckla program Ärenden rörande inställande av programtillfälle Ställa in program Beslut om att ställa in programtillfälle Underlag för beslut om inställande av programtillfälle