Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.1.6 - Avveckla program

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av program.
  

Ärenden rörande avveckling av program

Process  3.1.1.6 - Avveckla program

Handlingstyper
Beslut om avvecklande av programutbildning  

Process  3.1.1.6 - Avveckla program

Aktivitet
Avveckla program
  Handlingstyper
Beslut om avvecklande av programutbildning
 

Process  3.1.1.6 - Avveckla program

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om avvecklande av programutbildning ID dok: 3.1.1.6-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 

Process  3.1.1.6 - Avveckla program

Processgraf Inrätta, revidera och  avveckla programtillfälle,  huvudområde och examen Inrätta programutbildning och huvudområde examina Fastställa programutbud Fastställa utbildningsplan Hantera programansvar Ställa in programtillfälle Avveckla program Ärenden rörande avveckling av program Avveckla program Beslut om avvecklande av programutbildning