Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.1.2.1 - Inrätta kurs

Beskrivning
Verksamhet rörande hantering av kurs
  

Ärenden rörande inrättande av kurs

Process  3.1.2.1 - Inrätta kurs

Aktivitet
Utreda utbildningsbehov och förutsättningar
  Handlingstyper
Underlag rörande kursens förutsättningar
Beslut om kursutveckling
 
Aktivitet
Besluta om inrättande av kurs
  Handlingstyper
Beslut om inrättande av kurs
Beslut om resursfördelning för kurser inom lärarutbildningen
 

Process  3.1.2.1 - Inrätta kurs

Handlingstyp Beskrivning
Underlag rörande kursens förutsättningar ID dok: 3.1.2.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Beslut om inrättande av kurs ID dok: 3.1.2.1-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Beslut om kursutveckling ID dok: 3.1.2.1-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Nämnd med ansvar för lärarutbildningen
Anmärkning: Gäller för kurser inom lärarutbildningen där en nämnd uppdrar åt en fakultet att utveckla kurser/kursplaner.
 
Beslut om resursfördelning för kurser inom lärarutbildningen ID dok: 3.1.2.1-122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Nämnd med ansvar för lärarutbildningen eller fakultet (om beslutet)
Anmärkning: Gäller för kurser inom lärarutbildningen där en nämnd uppdrar åt en fakultet att utveckla kurser/kursplaner.
 
Godkännande av kurs av extern part ID dok: 3.1.2.1-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  3.1.2.1 - Inrätta kurs

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla kurs Inrätta kurs Fastställa kursplan Fastställa kursutbud Utse kursansvariga och kursexaminatorer Ställa in kurstillfälle Avveckla kurs Ärenden rörande inrättande av kurs Utreda utbildningsbehov och förutsättningar Underlag rörande kursens förutsättningar Beslut om kursutveckling Besluta om inrättande av kurs Beslut om inrättande av kurs Beslut om resursfördelning för kurser inom lärarutbildningen Godkännande av kurs av extern part